bannerbannerbannerbannerbannerbannerbanner

Čistenie počítačov, notebookov a serverov

 Počítač je dôležité udržiavať v čistote na koľko to zabezpečuje jeho správny chod, v opačnom prípade dochádza k prehrievaniu jednodlivých súčasti, čo spôsobuje zníženie životnosti hardvérových komponentov. Preto je potrebné vašej technike dopriať pravidelnú údržbu (tak ako vášmu autu) a nechať zariadenie vyčistiť v servise, kde vám zariadenie nielen vyčistíme ale aj skontrolujeme. Ak je to potrebné vyčistíme a premažeme aj ložiská ventilátorov, čím znížime ich hlučnosť a predĺžime životnosť. V domácich podmienkach môžete napríklad počítač povysávať, ale nebude to mať požadovaný efekt pokiaľ nepoužijete kompresor. (Upozornenie – nie každý kompresor je na čistenie vhodný. Privysoký tlak môže poškodiť ventilátor, alebo polámať jeho lopatky !!!) Ideálnym pomocníkom pre domácich „čističov“ je stlačený vzduch v spreji, ktorý dostatočne poslúži k tomuto účelu. Takáto základná údržba sa vám vráti v dlhodobom bezporuchovom a nehlučnom chode zariadenia.

Profylaktika (profylaxia) – Čo to vlastne je? a prečo je pre počítač dôležitá?

Veľa užívateľov netuší čo slovo profylaxia, prípadne profylaktika znamená. V medicíne sa uvádza ako predchádzanie chorobe. Pokúsim sa na to pozrieť z technického hľadiska a opíšem to ako odstraňovanie príčin a predchádzaniu vzniku porúch v počitači, resp. notebooku. Z tohto opisu je už jasné že ide o predĺženie životnosti a minimalizovanie pravdepodobnosti, že sa nám zariadenie pokazí.

A ako sa taká profylaxia vykonáva?

Jednoducho stlačeným vzduchom v sprayi alebo kompresorom odstránime všetok prach usadený na súčiastkach, chladičoch a ventilátoroch. Prach v počítači, notebooku alebo tlačiarni nie je len škaredý na pohľad, ale ak uviazne napríklad medzi rebrami chladiča procesora, obmedzí prúdenie vzduchu v tomto priestore, čo má za následok na začiatku zvýšenie hlučnosti ventilácie a neskôr aj prehriatiu jednotlivých súčiastok. Prach sa v tomto priestore dokáže naukladať tak, že vytvorí deku ktorá čím je silnejšia tým menej vzduchu prepúšťa a výsledkom je neustály chod ventilátora na maximálne otáčky. Prach sa ale usádza aj na iných komponentoch a nebezpečný je hlavne na tzv. čipoch ktoré ak sa silnejšie zahrievajú počas prevádzky môže nastať ich prehriatie a neraz aj úplne zničenie.
Doprajte vašej technike pravidelnú údržbu, zvýšite jej životnosť.

       

Profylaxia je teda preventívna kontrola, resp. prehliadka výpočtovej techniky spojená s jej čistením.

Pri počítačoch zvyčajne ide predovšetkým o ich pravidelné čistenie s dôrazom na sprievodné kontroly najviac namáhaných súčastí týchto prístrojov, ktoré podľa predchádzajúcich skúseností môžu byť najčastejším zdrojom možných porúch. V rámci profylaxie je zvyčajne vhodné vykonávať aj drobnú údržbu prístrojov priamo na mieste vrátane prevádzkových testov a funkčných skúšok niektorých pripojených zariadení (napr. počítačové periférie - klávesnice, záložného zdroje napájania apod). Táto profylaxia je vhodná predovšetkým tam, kde počítače aj iná kancelárska technika pracuje v prostredí so zvýšenou prašnosťou alebo s vyššími nárokmi na hygienu ich prevádzky apod.

PC-KLINIKA

Aktuálna súťaž

Sledujte našu Facebook stránku
a zapojte sa do súťaže
Copyright © 2013 PC-KLINIKA, s.r.o. - servis, správa a predaj výpočtovej techniky | Created by CREAS